Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017
CTTĐT - Ngày 16/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Xuân Phong – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Nga – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn.

Tại hội nghị, đồng chí Vương Trinh Quốc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách năm 2017. Theo đó, UBND tỉnh đề ra 11 nhóm giải pháp chủ yếu, cụ thể: Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội, thực thi công vụ.

Đẩy mạnh thực hiện chủ trương của Trung ương về tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đối với nhóm giải pháp này yêu cầu tập trung vào các lĩnh vực: Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy hoạch trên cơ sở khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu của từng địa phương gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ để nâng cao giá trị sản phẩm nông sản, trọng tâm là Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát, Bảo Thắng, Văn Bàn, Mường Khương. Tập trung phát triển các sản phẩm công nghiệp có lợi thế của tỉnh, trong đó chú trọng phát triển lĩnh vực chế biến sâu các sản phẩm từ kim loại đồng, thép, hóa chất cơ bản, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến nông lâm sản. Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản; củng cố và phát triển thương mại nội địa, quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thương mại, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư kinh doanh tại khu vực nông thôn miền núi, đảm bảo cung ứng mặt hàng thiết yếu và đẩy mạnh công tác thu mua nông sản phẩm cho nhân dân.

Đối với nhóm giải pháp Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh năm 2017: Yêu cầu đẩy mạnh triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 4 Chương trình, 19 Đề án trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Tổ chức triển khai các sự kiện: Năm du lịch quốc gia năm 2017 Lào Cai - Tây bắc, kỷ niệm 110 năm xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai (1907-2017); Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai (1947 -2017), Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt - Trung năm 2017.

Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư mới, các dự án mở rộng sản xuất, nâng cao sản lượng. Ở nhóm giải pháp này, Tỉnh tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó triệt để tiết kiệm trong chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên đảm bảo an toàn bền vững nợ công, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng một số khu du lịch trọng điểm theo quy hoạch; đầu tư xây dựng hạ tầng khu hành chính mới và cũ huyện Sa Pa, khu hành chính mới huyện Bảo Yên, Văn Bàn.

Tăng cường quản lý tài chính, ngân sách, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá để huy động nguồn lực đầu tư cho giáo dục, y tế, xây dựng nông thôn mới và các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội; quản lý chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp (đặc biệt là Khu công nghiệp Tằng Loỏng), lưu vực sông, cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm. Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng, đẩy mạnh cải cách hành chính trong đó có việc xây dựng Trung tâm dịch vụ hành chính công nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Củng cố vững chắc quốc phòng- an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đáng chú ý trong nhóm giải pháp Tăng cường chỉ đạo điều hành hoạt động của các cấp chính quyền và các sở, ban, ngành, năm 2017, UBND tỉnh chọn chủ đề công tác: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”. Theo đó sẽ thực hiện tốt quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và việc hướng dẫn chấp hành các quy định, pháp luật của Nhà nước. Chấn chỉnh kỷ luật hành chính, tạo chuyển biến đồng bộ trong toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến huyện, thành phố và các đơn vị cơ sở; đề cao trách nhiệm, kỷ cương trong điều hành, quản lý. Xử lý kịp thời những trường hợp không chấp hành quyết định của cấp trên hoặc vi phạm pháp luật.

              
           Đ/c Đặng Xuân Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, những đóng góp tích cực của các cấp, các ngành, các địa phương, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2016, tạo nền tảng quan trọng cho năm 2017 và những năm tiếp theo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong thời gian tới tập trung thực hiện một số nội dung: Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng kế hoạch và chủ động thực hiện các nhiệm vụ, chuẩn bị tốt cho các hoạt động lớn của tỉnh; tiếp tục thực hiện xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; khai thác tối đa các nguồn vốn trong nhân dân, các tố chức kinh tế và doanh nghiệp; nắm chắc tình hình thực tiễn, quan tâm giải quyết tháo gỡ khó khăn của cơ sở và doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, công trình quan trọng của tỉnh....

Dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Hữu Thể - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, trong đó làm rõ hơn các vấn đề về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cũng như tham gia, góp ý vào dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.


Đ/c Nguyễn Văn Vịnh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Xuân Phong – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2017 bên cạnh những thuận lợi còn có rất nhiều khó khăn, thách thức bởi vậy yêu cầu các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng Chương trình công tác, giải pháp thiết thực để chỉ đạo điều hành kế hoạch năm 2017 của cơ quan, đơn vị mình, trong đó xác định rõ trọng tâm gắn với kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, ban hành trước ngày 10/01/2017; các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố giao cụ thể các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017 cho các đơn vị trực thuộc ngành, các xã, phường, thị trấn xong trước ngày 31/12/2016; lưu ý một số nội dung trên các lĩnh vực (nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp, xây dựng, văn hóa - xã hội, thương mại, du lịch dịch vụ.....) triển khai thực hiện ngay trong thời gian tới (trước Tết dương lịch và Tết âm lịch), ngay sau Hội nghị giao kế hoạch.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành theo sát diễn biến thị trường, đảm bảo lưu thông hàng hóa, chú trọng bình ổn thị trường; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, tăng cường trấn áp các loại tội phạm và triển khai các phương án đảm bảo trật tự an toàn xã hội để nhân dân đón Tết Đinh Dậu vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong phát động thi đua năm 2017 tới các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức kinh tế và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực thi đua yêu nước bằng các chương trình, hành động cụ thể, năng động, sáng tạo với tinh thần quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2017, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 110 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai./.

Thùy Linh – Linh Vũ

 


Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 41
  • Trong tuần: 143
  • Tất cả: 19,288,285
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBND TỈNH. Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan chủ quản:
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Ngô Hoàng Kỳ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh

 

 Địa chỉ: 35 Đại Lộ Lê Lợi, Thành Phố Thanh Hóa

 Điện Thoại: 0373 852 246 Fax: 0373 851 255 

 Email: vanphongub@thanhhoa.gov.vn

Designed by VNPT

 Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: 037 3852 246; Fax: 037 3851 255; Email: vanphongub@thanhhoa.gov.vn