Chủ để công tác năm 2017 "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”
CTTĐT - Chiều 14/12, với trách nhiệm là người đứng đầu, đồng chí Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu làm rõ thêm một số nội dung mà các đại biểu và cử tri quan tâm.


Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn nêu, mặc dù nền kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tụcphát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả quan trọng song vẫn bộc lộ một số hạn chế, cụ thể: Cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu như: Thủ tục hành chính còn rườm rà, cơ chế một cửa, một cửa liên thông chưa thực sự hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính; doanh nghiệp, người dân vẫn phải đi lại nhiều lần, nhiều cơ quan; việc phối hợp, trao đổi giữa các sở, ngành, địa phương có việc chưa tốt, mất nhiều thời gian, trao đi đổi lại nhiều lần, gây chậm trễ; việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hành chính chưa đồng bộ, còn lúng túng; các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính của tỉnh năm 2015 đã được công bố đều giảm bậc so với năm trước.

Quản lý đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư chưa tốt, diễn ra ở hầu hết các địa bàn trong tỉnh, cơ bản dự án nào cũng có vướng mắc. Nguyên nhân: sự quản lý lỏng lẻo ở một số chính quyền địa phương, kỷ cương trật tự trong lĩnh vực này còn yếu; sự thay đổi của các văn bản Luật, sự chậm trễ trong triển khai thực hiện một số dự án,... dẫn đến nhiều công trình không phép, sai phép, việc chống chéo, lấn chiếm đất đai,... khiếu kiện kéo dài.

Việc quản lý tài sản công, quản lý tài nguyên khoáng sản, lâm sản còn nhiều kẽ hở để đối tượng xấu lợi dụng; tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị và công nghiệp, vệ sinh môi trường nông thôn chưa được xử lý triệt để, trọng tâm hiện nay là Khu công nghiệp Tằng Loỏng; tình trạng quá tải ở các bệnh viện thường xuyên xảy ra, thiếu đội ngũ bác sỹ giỏi ở các tuyến bệnh viện; chất lượng giáo dục ở một số xã vùng cao có sự chuyển biến nhưng còn chậm.

Với những hạn chế như vậy, năm 2017, UBND tỉnh chọn chủ đề công tác: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”:

UBND tỉnh sẽ cụ thể hóa rõ tính chất, nội dung của chủ đề năm; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, triển khai; Tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khoá XII của TW Đảng, Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; giảm hội, họp không cần thiết; chấn chỉnh lề lối làm việc; tuân thủ nghiêm quy chế, nguyên tắc làm việc; nâng cao ý thức thực thi công vụ đối với cán bộ thuộc cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh; tăng cường các biện pháp giáo dục, tuyên truyền, quản lý, giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công vụ. Kịp thời kiểm điểm, phê bình; xem xét xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.

Tập trung xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh công sở; quy tắc ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp; công khai để nhân dân giám sát. Thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội; đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống lãng phí, tham nhũng.

Một số nhiệm vụ, giải pháp năm 2017

Ngoài 7 nhóm giải pháp và 15 nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh đã nêu tại Báo cáo số 367/BC-UBND ngày 02/12/2016 gửi đến các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh thêm một số công việc UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai cụ thể:

1. Phát triển một cách hài hòa, hợp lý giữa vùng thấp với vùng cao; giữa đô thị với nông thôn; giữa các ngành, lĩnh vực; giữa các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh

- Vùng thấp, đô thị sẽ tập trung triển khai thực hiện các dự án về đô thị, dự án đầu tư lớn ở các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, hạ tầng... với hình thức đầu tư phù hợp (BOT, BT, PPP,...) để tạo và nuôi dưỡng nguồn thu cho đầu tư phát triển, đặc biệt là trong bối cảnh vốn ngân sách khó khăn như hiện nay.

- Vùng cao, nông thôn: Trọng tâm, xuyên suốt là đầu tư xây dựng nông thôn mới, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nông dân. Ưu tiên nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho đầu tư nông thôn mới; cân đối bố trí ít nhất 65% nguồn vốn đầu tư cho vùng cao, nông thôn.

- Lĩnh vực nông nghiệp: Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh chế biến nông, lâm sản, dược liệu, phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất hàng hóa, sản phẩm từ nông, lâm nghiệp.

- Lĩnh vực công nghiệp, phát triển hạ tầng: Tập trung chế biến sâu các loại khoáng sản, sản phẩm từ nông, lâm nghiệp (từ đồng sản xuất dây cáp điện; phôi thép sản xuất thép xây dựng; chế biến rau, quả...); đẩy nhanh xây dựng các dự án nhà máy sản xuất công nghiệp, thủy điện (Luyện đồng Bản Qua, Chế biến Graphit Bảo Hà, Nhà máy chế biến rau quả Đồng Giao tại KCN Bắc Duyên Hải... Thủy điện Nậm Lúc, Suối Chăn, Nâm Khắt...). Khởi công xây dựng các dự án giao thông quan trọng là Cảng hàng không Lào Cai, Đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa; hoàn thành các tuyến giao thông quan trọng tại Khu đô thị mới của thành phố Lào Cai; đường kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

- Lĩnh vực văn hóa xã hội: Năm 2017 tập trung nguồn lực xây dựng xong nhà ở công vụ cho giáo viên và nhà ở bán trú cho học sinh; tiếp tục kiến cố hóa trường lớp học; hoàn thành xây dựng các trường nội trú Bát Xát, Bảo Yên, Văn Bàn;  khởi công xây dựng các bệnh viện Sản Nhi, Nội tiết, Y học cổ truyền và Trường Y, Bệnh viện Đa khoa 500 giường bệnh giai đoạn 2; Sân vận động giai đoạn 2; Trụ sở Đoàn Nghệ thuật dân tộc; Nghiên cứu lập dự án nâng cấp một số trường chất lượng cao trên địa bàn.

- Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch: Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, đẩy mạnh chỉnh trang, xây dựng văn minh đô thị nhằm thu hút, phát triển du lịch tại  Sa Pa, Bắc Hà, thành phố Lào Cai. Thực hiện quy hoạch mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu; hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ trong Khu Kinh tế cửa khẩu, trọng tâm là khu vực Cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành; khu vực cửa khẩu phụ, lối mở trên địa bàn huyện Bát Xát; xây dựng một số khu vui chơi giải trí.

- Đối với từng huyện, thành phố cụ thể: Năm 2017 tiếp tục là tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, phát huy những kết quả đã đạt được trong thực tiễn, sớm triển khai những định hướng phát triển theo kế hoạch, chủ trương đã đề ra, cụ thể như sau: 

+ Thành phố Lào Cai là tập trung quản lý chỉnh trang đô thị; đẩy mạnh khai thác tiềm năng du lịch, dịch vụ hiện có (như Quần thể di tích Đền Thương, Đền Mẫu, Đền Đôi Cô...; các điểm mua sắm Chợ Cốc Lếu, Phố Mới, khu ẩm thực dọc sông Hồng...) để tăng hiệu quả kết nối du lịch với các địa phương khác (Sa Pa, Bắc Hà, Bát Xát,...). Tiến hành xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Lào Cai trong năm 2017. Nghiên cứu xây dựng mới một số trường chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em thành phố Lào Cai và các địa phương trong tỉnh; Xây dựng Công viên trung tâm tại Tiểu khu đô thị số 18; Khởi công xây dựng Hồ trung tâm.

+ Huyện Sa Pa tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch khu du lịch quốc gia Sa Pa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch với những tiềm năng, tài nguyên du lịch đặc trưng của Sa Pa (Vườn quốc gia Hoàng Liên gắn với quần thể du lịch cáp treo Fansipan, Bãi đá cổ, ruộng bậc thang, văn hóa làng bản dân tộc, Chợ đêm, Lễ hội hoa...); tập trung thực hiện công tác chỉnh trang, hoàn thiện hạ tầng đô thị, dành không gian đô thị cho phát triển du lịch, trong đó: Thực hiện quy hoạch mở rộng, nâng cấp hệ thống hạ tầng đô thị, khởi công xây dựng hệ thống thoát nước, nghiên cứu xây dựng hệ thống cấp nước mới, xây dựng hệ thống bãi đỗ xe; hệ thống nhà hàng, khách sạn quy mô lớn; nghiên cứu xây dựng Trung tâm hành chính mới của huyện; triển khai thực hiện Khu đô thị Đông Bắc, Công viên văn hóa Sa Pa, Tổ hợp dịch vụ cao cấp khu trung tâm thị trấn Sa Pa, ...

+ Huyện Bắc Hà là khai thác phát triển những tiềm năng du lịch sẵn có (chợ phiên vùng cao, Lễ hội đua ngựa...), thực hiện mở rộng nâng cấp Chợ Bắc Hà; thực hiện hoàn thiện bộ Quy chế đô thị Bắc Hà theo chương trình hợp tác với Vùng Aquitaine - CH Pháp để triển khai thực hiện trong năm 2017; Đẩy mạnh phát triển vùng rau, quả ôn đới  áp dụng công nghệ cao trong sản xuất (Lê, mận Tam Hoa...); phát triển cây dược liệu (atiso, xuyên khung, đương quy....).

+ Huyện Bát Xát là phát triển dịch vụ phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa, trung tâm là Lũng Pô, Bản Vược; sản xuất lúa giống, nuôi trồng thủy sản, rau màu. Phát triển du lịch gắn với văn hóa đặc trưng của địa phương Y Tý (Hà Nhì), Dền Sáng (Dao), Mường Hum (Giáy)...; phát triển du lịch sinh thái trên cơ sở xây dựng và khai thác Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát; triển khai xây dựng công viên giải trí, sân Golf Bản Qua. Thống nhất với phía Trung Quốc để xây dựng cầu qua biên giới.

+ Huyện Bảo Thắng tập trung hoàn thành xây dựng quy hoạch chung Phố Lu, tiến hành xây dựng Đề án nâng cấp đô thị Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai lên đô thị loại IV trong năm 2017. Tập trung phát triển dịch vụ hậu cần phục vụ các nhà máy công nghiệp, phát triển mô hình trang trại chăn nuôi gia súc (lợn), gia cầm, thủy sản, trồng và chế biến chè theo hướng an toàn, sạch.

+ Huyện Mường Khương phát triển cây ăn quả (dứa, chuối, quýt..), trồng gắn với chế biến chè sạch vùng cao theo tiêu chuẩn VietGap, nâng cao giá trị xuất khẩu sản phẩm chè. Đẩy mạnh khai thác lợi thế kinh tế cửa khẩu (cửa khẩu Mường Khương, Lối mở Na Lốc...)

+ Huyện Si Ma Cai tập trung chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò) theo Nghị quyết 22 của Tỉnh ủy, nghiên cứu mở rộng diện tích trồng cây dược liệu (tam thất, ý dĩ); khai thác tiềm năng thủy điện (đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà máy thủy điện Pa Ke) .

+ Huyện Văn Bàn, Bảo Yên tập trung vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng, trồng quế và chế biến lâm sản. Khai thác, phát triển du lịch tâm linh Đề Bảo Hà - Đền Phúc Khánh (Bảo Yên), Đền Cô (Văn Bàn) vừa mới được Bộ Văn hóa TT và DL quyết định xếp hạng di tích lịch sử quốc gia (tháng 11/2016). Nghiên cứu triển khai xây dựng Trung tâm hành chính mới của huyện Bảo Yên và của huyện Văn Bàn, để dành không gian đô thị cũ cho phát triển thương mại, dịch vụ ...

2. Về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng, củng cố chính quyền nhân dân các cấp là chính quyền kiến tạo, phục vụ nhân dân, năng động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành. Kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị khối nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện theo kế hoạch giai đoạn 2016-2020; sáp nhập thôn, tổ dân phố để hoàn thành việc phân loại thôn, tổ dân phố vào Quý I năm 2017. Thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tăng cường luân chuyển cán bộ, công chức nhiệm kỳ 2015-2020. Quán triệt, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ; xây dựng chế tài đối với việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Thành lập Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai.

- Triển khai thực hiện, cải thiện và nâng cao các chỉ số do Trung ương đang triển khai (PAR Index, SIPAS, PCI, PAPI) - phấn đấu trong năm 2017 các chỉ số nêu trên đều trong Top 10 của cả nước. Theo dõi kết quả thực hiện cải cách hành chính làm tiêu chí chấm điểm, bình xét thi đua khen thưởng người đứng đầu và của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Rà soát nhóm thủ tục hành chính liên thông theo lĩnh vực; thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 theo Kế hoạch của tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động chống tham nhũng, lãng phí tại các cấp, các ngành, trong quản lý kinh tế xã hội, lĩnh vực quản lý đất đai, chi tiêu ngân sách nhà nước, xây dựng cơ bản, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, đề bạt và bố trí cán bộ.

- Tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển, tăng cường cán bộ đi đôi với tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức lại bộ máy nhà nước.

3. Tăng cường công tác điều hành của các cấp, các ngành và sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để tuyên truyền, cổ động bảo đảm phù hợp với từng đối tượng, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

- Tiếp tục đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành các cấp. Cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đồng thời chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc triển khai các nhiệm vụ, các chương trình, dự án thuộc phạm vi mình phụ trách.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; khuyến khích nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, nhất là về các chính sách kinh tế, xã hội; về quy hoạch, kế hoạch... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đưa các thông tin đầy đủ, công khai, minh bạch, kịp thời... tạo sự đồng thuận cao của xã hội.

4. Khai thác, phát huy tốt các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư, tăng thu ngân sách trên địa bàn

- Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, hoàn thành một số quy hoạch quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh như: Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đồng thời hoàn thiện các quy hoạch phân khu chức năng; Quy hoạch điểm du lịch quốc gia Thành phố Lào Cai; hoàn thiện hồ sơ đề nghị bổ sung huyện Bắc Hà, Bát Xát là điểm du lịch quốc gia thuộc Quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam; quy hoạch các khu, tiểu khu đô thị tại thành phố Lào Cai, huyện Sa Pa, Bát Xát ...; quy hoạch các thị trấn, thị tứ: Phố Lu,...quy hoạch phân khu chức năng tại Sa Pa: Cầu Mây, Hàm Rồng... để làm cơ sở huy động vốn đầu tư toàn xã hội.

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, hoàn thiện cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư phù hợp. Huy động tối đa nguồn vốn đầu tư trong nước từ các doanh nghiệp trên địa bàn, trong dân cư và tỉnh ngoài… Đẩy mạnh triển khai hợp tác với các tập đoàn như: Sungroup, Bitexco Vinacomin, VNPT, Viettel... và xã hội hóa đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao...

- Cân đối, phân bổ, lồng ghép nguồn lực hợp lý, tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng nhằm tạo bước đột phá cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Trong đó, chú ý hoàn thiện các hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng các khu đô thị, hạ tầng Khu Kinh tế cửa khẩu, các khu, cụm công nghiệp; khu du lịch Sa Pa, Bắc Hà, thành phố Lào Cai… để thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đến Lào Cai. Khai thác tốt các Quỹ đầu tư, quỹ tài chính trên địa bàn (Quỹ Đầu tư và Phát triển, Quỹ Phát triển đất của tỉnh...).

- Rà soát, đẩy mạnh tăng nguồn thu NSNN trên địa bàn, tăng thu nội địa, thu từ đất, cửa khẩu, du lịch, khoáng sản, chống thất thu ngân sách, đặc biệt ở khu vực ngoài quốc doanh. Rà soát các quỹ đất hiện có. Đẩy mạnh công tác giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để tạo nguồn thu cho tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thi công các công trình đầu tư trên địa bàn.

- Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA. Xây dựng kế hoạch trả nợ và tính toán phương án để tỉnh vay lại nguồn vốn này từ Trung ương để đầu tư cho các công trình trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài để vận động thu hút một số dự án lớn đã được chấp thuận chủ trương như: dự án Mở rộng Khách sạn Duyên Hải với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2.000 tỷ đồng; dự án Khu phức hợp giáo dục quốc tế Singapore với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 900 tỷ đồng; dự án Nhà máy chế biến dây cáp đồng của Công ty Koviet (Hàn Quốc) vốn đầu tư 200 tỷ đồng; Nhà máy chế biến nông sản, dứa của Công ty Đồng Giao.

- Công khai, minh bạch các hoạt động đầu tư. Nâng cao năng lực của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các tổ chức tư vấn thiết kế, giám sát, rà soát loại bỏ ngay các nhà thầu có năng lực kém. Tiếp tục rà soát, thu hồi các dự án không triển khai theo cam kết của chủ đầu tư./.

Ban Biên tập


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 36
  • Trong tuần: 138
  • Tất cả: 19,288,280
Đăng nhập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG UBND TỈNH. Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa. Cơ quan chủ quản:
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Trưởng Ban biên tập: Ngô Hoàng Kỳ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh

 

 Địa chỉ: 35 Đại Lộ Lê Lợi, Thành Phố Thanh Hóa

 Điện Thoại: 0373 852 246 Fax: 0373 851 255 

 Email: vanphongub@thanhhoa.gov.vn

Designed by VNPT

 Địa chỉ: 35 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại: 037 3852 246; Fax: 037 3851 255; Email: vanphongub@thanhhoa.gov.vn